Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale pentru magazinul online al WMF BULGARIA

§ 1 Domeniul de aplicare

(1) Termenii și condițiile de față reglementează doar relația contractuală dintre Vânzătorul WMF BULGARIA Ltd. („Vânzătorul”), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. UIC 201215755, cu sediul social și adresa conducerii în Sofia 1504, Sredets district, 36, Shipka Street și Cumpărătorul respectiv, care rezultă de pe Platforma de vânzări online www.wmf.bg

(2) Cumpărătorii pot fi atât utilizatori, cât și comercianți.

(3) „Utilizator” în sensul acestor Termeni și condiții generale este orice persoană fizică care, ca parte în contractele care intră sub incidența acestor Termeni și condiții generale, acționează în afara sferei activității sale comerciale sau economice, afacerii, meseriei sau profesiei.

(4) „Comerciant” în sensul acestor Termeni și condiții generale este orice persoană fizică sau juridică, fie ea privată sau publică, care acționează, inclusiv prin intermediarul unei alte persoane, acționând în numele acesteia, în scopuri care se încadrează în limitele meseriei sau ale afacerii, meșteșugului sau profesiei sale în legătură cu contractele care intră în sfera acestor Termeni și condiții generale.

§ 2 Obiectul contractului

(1) Obiectul contractului relevant este vânzarea de mărfuri de către Vânzător către Cumpărător prin intermediul platformei de vânzări online www.wmf.bg

(2) Ofertele cu preț fix plasate pe pagina obișnuită a magazinului vânzătorului, www.wmf.bg, sunt oferte ferme făcute în numele vânzătorului în scopul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare pentru marfa respectivă.

§ 3 Încheierea și limba contractului

(1) Vânzătorul își oferă mărfurile sub forma unui preț fix.

(2) În cazul vânzării de mărfuri cu preț fix, oferta este acceptată de Cumpărător prin apăsarea butonului „Buy” (Cumpărare) și confirmarea ulterioară. În cazul mărfurilor cu preț fix pentru care Cumpărătorul a ales opțiunea „immediate payment” (plată imediată), oferta este acceptată atunci când cumpărătorul dă clic pe butonul „pay immediately” (plătește imediat) și efectuează imediat următorul proces de plată. Cumpărătorul poate accepta oferta și prin plasarea mărfurilor în coșul consumatorului (în măsura în care acestea sunt disponibile) și prin efectuarea imediată a următorului proces de plată.

(3) Textul contractului nu este păstrat de vânzător și nu poate fi descărcat după finalizarea procesului de comandă. Odată încheiat contractul, vânzătorul îi trimite cumpărătorului un e-mail de confirmare, indicând detaliile comenzii cu instrucțiuni pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare. Informațiile despre comandă sunt păstrate de vânzător pe o perioadă de 90 de zile de la semnarea contractului.

(4) Limba contractului va fi limba română.

(5) Cumpărătorul poate găsi erori în informațiile încărcate înainte de a trimite comanda, prin verificarea acesteia pe un site web dedicat; dacă este necesar, acesta le poate corecta revenind la pagina anterioară, prin apăsarea butonului „back” (înapoi).

§ 4 Dreptul la anulare

(1) În cazul în care cumpărătorul este un consumator, acesta are dreptul de a anula contractul într-o perioadă de 14 zile fără a oferi vreun motiv, deci fără a datora vreo despăgubire sau penalizare. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare, perioada de anulare este de 14 zile din ziua în care cumpărătorul sau terțul indicat de cumpărător, altul decât transportatorul, intră în posesia bunurilor. În cazul unui contract de vânzare-cumpărare a mai multor mărfuri comandate printr-un singur contract, dar livrate separat, perioada de exercitare a dreptului la anulare este de 14 zile din ziua în care cumpărătorul sau un terț indicat de cumpărător, altul decât transportatorul, intră în posesia ultimului colet cu marfa. În cazul unui contract de furnizare a mărfurilor care constau în mai multe loturi sau părți, perioada de exercitare a dreptului la anulare va fi de 14 zile din ziua în care cumpărătorul sau un terț indicat de cumpărător, altul decât transportatorul, intră în posesia ultimului lot sau a ultimei părți din marfă. În cazul contractelor de furnizare periodică a mărfurilor într-o perioadă de timp specificată, perioada de exercitare a dreptului la anulare va fi de 14 zile din ziua în care cumpărătorul sau un terț indicat de cumpărător, altul decât transportatorul, intră în posesia primului colet cu marfa.

(2) Pentru a-și exercita dreptul la anulare, cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul asupra deciziei sale de anulare a contractului, prin trimiterea unei declarații explicite (de exemplu, prin poștă, fax sau e-mail). Pentru a face acest lucru, acesta poate folosi formularul de anulare atașat din Anexa № 1 la Termenii și condițiile generale de față, dar nu este obligatoriu. Dreptul la anulare se exercită în termen dacă trimiteți o înștiințare privind exercitarea acestui drept înainte de expirarea termenului.

§ 5 Consecințele anulării

(1) În cazul anulării contractului, vânzătorul trebuie să îi ramburseze cumpărătorului toate sumele primite de la cumpărător, inclusiv costul livrării (cu excepția costurilor suplimentare suportate în cazul unei opțiuni de livrare diferită de cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de comerciant), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care a fost înștiințat cu privire la decizia cumpărătorului de a anula contractul. Vânzătorul va face rambursarea utilizând același mijloc de plată ca cel utilizat de cumpărător în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul este de acord în mod explicit cu altă soluție; cumpărătorul nu va percepe în niciun caz taxe pentru rambursare. Vânzătorul are dreptul de a refuza plata până la returnarea mărfurilor sau până când cumpărătorul dovedește că a returnat mărfurile, în funcție de evenimentul care are loc mai devreme.

(2) Cumpărătorul va returna mărfurile Vânzătorului pe propria cheltuială fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care a informat vânzătorul cu privire la decizia sa de anulare a contractului. Termenul limită este respectat în cazul în care consumatorul returnează mărfurile înainte de expirarea a 14 zile de la data la care consumatorul a informat vânzătorul cu privire la decizia sa de anulare a contractului. Consumatorul suportă doar costurile directe de returnare a mărfurilor.

(3) Cumpărătorul va fi responsabil doar pentru reducerea valorii mărfurilor, cauzată de manipularea acestora, în afara celei necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a mărfurilor.

(4) Fără a aduce atingere dreptului legal la anulare, cumpărătorul îi poate returna vânzătorului toate mărfurile trimise direct de acesta în termen de 14 zile de la primire, cu condiția ca mărfurile să fie în stare neutilizată și nedeteriorată.

(5) Mărfurile care trebuie returnate vânzătorului ca urmare a exercitării dreptului la anulare a contractului trebuie trimise numai la următoarea adresă:

 

WMF Returns Center
Econt Romania, Giurgiu 080556
Gloriei Street, No. 5H

(6) Veți găsi formularul de anulare inclus în acești Termeni și condiții generale (Anexa nr. 1).

§ 6 Livrarea

(1) Termenul limită pentru manipularea comenzii și expedierea mărfurilor este de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea contractului pentru mărfurile care sunt disponibile în momentul comenzii. În cazul mărfurilor care nu sunt disponibile în momentul comenzii, perioada de livrare este de 2 până la 4 săptămâni. Data livrării se referă la primirea plății în ziua vânzării și poate fi văzută pe pagina mărfurilor. Dacă plata este primită ulterior, va fi amânată și data de livrare.

(2) În cazul în care livrarea nu este posibilă în termenul specificat din cauza indisponibilității mărfurilor comandate și a imposibilității livrării de către furnizorul principal, Vânzătorul este obligat să informeze imediat Cumpărătorul în scris cu privire la epuizarea stocului de mărfuri și să propună un nou termen de livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu noul termen de livrare propus, acesta are dreptul să se retragă din contract. Livrarea se face în limitele cheltuielilor respective specificate în ofertă pentru expedierea mărfurilor. Transportul mărfurilor este efectuat numai de către transportatorii propuși de Vânzător În cazul în care cumpărătorul este un utilizator, riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor îi este transferat în momentul în care cumpărătorul sau un terț, indicat de cumpărător și altul decât transportatorul, intră în posesia mărfurilor. În cazul în care cumpărătorul este un comerciant, riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a mărfurilor îi este transferat în momentul predării mărfurilor către transportatorul desemnat. Fără a afecta drepturile consumatorului cu privire la transportator, riscul îi este transferat utilizatorului atunci când mărfurile sunt predate transportatorului în cazul în care consumatorul i-a solicitat transportatorului să transporte mărfurile, iar transportatorul ales de consumator nu se află printre transportatori puși la dispoziție de comerciant.

§ 7 Plata

(1) Cumpărătorul este obligat să plătească prețul în avans. Prețul este plătibil imediat după încheierea contractului și trebuie plătit prin una dintre metodele de plată oferite de vânzător.

(2) Sunt valabile prețurile indicate în momentul efectuării comenzii pe pagina mărfurilor. Prețurile oferite sunt prețuri finale, adică includ cota de TVA legală.

(3) Vânzătorul oferă următoarele metode de plată:

  • plata prin debit direct;
  • plata cu cardul de credit;
  • plata în numerar;

§ 8 Garanție de conformitate

(1) Dacă nu se prevede altfel în acest alineat, se aplică reglementările legale privind garanția de conformitate. Garanția nu acoperă activitățile de service și întreținere.

(2) În cazul în care cumpărătorul este un consumator, cererile în garanție pot fi depuse în termen de doi ani de la livrarea articolului, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea neconformității. În cazul în care cumpărătorul este un comerciant, cererile în garanție vor fi depuse în termen de 1 an de la livrarea articolului. În cazul în care vânzătorul declină în mod deliberat un defect, cererile se vor stinge în termen de trei ani. În cazul în care vânzătorul declină în mod deliberat un defect, cererile se vor stinge în termen de trei ani.

(3) Drepturile de garanție ale cumpărătorului sunt condiționate de îndeplinirea obligației sale de examinare și de înștiințare în timp util cu privire la existența unui defect, cu excepția cazului în care acesta este consumator. Dezavantajele care nu pot fi identificate ca parte a unei examinări adecvate trebuie comunicate Vânzătorului imediat după descoperirea lor; în caz contrar, produsul este considerat a fi aprobat chiar și cu prezența acestor deficiențe.

(4) Cumpărătorul va avea dreptul la monitorizare, în cazul reclamațiilor împotriva Vânzătorului de a elimina defectul sau de a înlocui mărfurile cu defecte. Vânzătorul poate refuza modul în care cumpărătorul alege să se comporte în viitor, dacă metoda aleasă de aplicare îi impune vânzătorului costuri nerezonabile în comparație cu alternativa. În mod special, se ia în considerare valoarea mărfurilor, dacă nu prezintă defecte, semnificația discrepanței, precum și întrebarea dacă este posibil să se ofere un alt mod de realizare, care nu este asociat cu un inconvenient semnificativ pentru cumpărător. Dacă remedierea eșuează, cumpărătorul are dreptul fie să anuleze contractul, fie să solicite o reducere a prețului convenit. În cazul în care cumpărătorul este un comerciant, acesta are drepturile prevăzute la art. 195 din legea bulgară privind obligațiile și contractele.

(5) Din garanția legală de conformitate sunt excluse piesele uzate, deteriorarea provocată în timpul transportului și articolele alterate. În plus, răspunderea pentru defecte este, de asemenea, exclusă atunci când defecțiunea este cauzată de uzura naturală, temperatură și intemperii, precum și contactele defectuoase, asamblarea defectuoasă, service, lubrifiere și utilizarea forței. În plus, este exclusă răspunderea legală pentru inconsecvențe cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului, de exemplu, pentru modificările necorespunzătoare sau activitățile de întreținere nesolicitate din partea cumpărătorului sau a terților, precum și supraîncărcarea deliberată a aparatului. Puteți găsi explicații suplimentare în manualul de instrucțiuni, dacă acestea sunt disponibile. O condiție prealabilă pentru service-ul în garanție este respectarea de către Cumpărător a instrucțiunilor de utilizare, întreținere și reparații incluse.

(6) Înștiințările privind nerespectarea de către comercianți vor fi acceptate numai în formă scrisă. Înștiințările privind nerespectarea de către utilizatori pot fi în formă scrisă sau verbală. Atunci când face o reclamație, Cumpărătorul îi va prezenta Vânzătorului o fișă de garanție, dacă există, pentru produsul în cauză și o chitanță/factură, precum și orice alte documente care dovedesc defectele mărfurilor și care stabilesc motivele și valoarea revendicate în reclamație.

(7) Termenele de prescripție de mai sus nu se aplică în cazul intenției. În plus, acestea nu se aplică reclamațiilor pentru defecte în cazul afectării vieții, a corpului sau a sănătății, în cazul neglijenței grave sau al încălcării culpabile a obligațiilor contractuale esențiale.

§ 9 Rezilierea și ruperea contractului

(1) Cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și condiții generale, contractul dintre părți va înceta la încetarea activității WMF BULGARIA EOOD sau la încetarea perioadei de întreținere a site-ului său.

(2) În cazul în care Vânzătorul nu reușește să livreze și să transfere mărfurile în termenul specificat în contract sau în termenul legal de 30 de zile, Cumpărătorul va solicita transferul și livrarea mărfurilor într-o perioadă suplimentară, în funcție de circumstanțe. În cazul în care Vânzătorul nu reușește să transfere și să livreze mărfurile în această perioadă suplimentară, Cumpărătorul va avea dreptul să rupă contractul. În cazul în care Vânzătorul a refuzat să livreze mărfurile sau livrarea mărfurilor nu s-a făcut în termenul de livrare convenit, este esențial pentru consumator să ia în considerare toate circumstanțele încheierii contractului; în cazul în care consumatorul a înștiințat comerciantul înainte încheierea contractului că este esențial ca livrarea să se facă la o anumită dată sau la o dată ulterioară și dacă acesta din urmă nu livrează sau nu livrează mărfurile la momentul convenit cu Cumpărătorul sau în termen de 30 de zile, consumatorul are dreptul să rezilieze imediat contractul.

(3) La rezilierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul va fi obligat să îi ramburseze consumatorului, fără întârzieri nejustificate, orice sume plătite în temeiul contractului.

§ 11 Răspundere

(1) Vânzătorul răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate: pentru daune aduse vieții, corpului, sănătății și alte daune pe baza unei încălcări grave a obligațiilor esențiale prevăzute în contract. În toate celelalte cazuri, răspunderea vânzătorului este exclusă, cu excepția cazului în care există o încălcare intenționată a normelor de drept material.

(2) Dispozițiile legii bulgare privind protecția consumatorilor cu privire la răspunderea pentru daunele cauzate de mărfuri defecte nu sunt afectate.

§ 12 Asigurarea împotriva riscurilor de transport

(1) Asigurarea pentru riscurile de transport acoperă toate riscurile de asigurare la care sunt expuse mărfurile transportate, inclusiv dar fără a se limita la deteriorarea mărfurilor ca urmare a transportului, furtul mărfii sau eșecul livrării acesteia.

(2) Riscurile nu sunt acoperite după întreruperea transportului sau abaterea de la drum.

(3) Asigurarea este valabilă numai cu condiția ca cumpărătorul să constate daunele din colet/mărfuri în ziua primirii. În cazul în care Cumpărătorul acceptă coletul înainte de stabilirea daunelor, nu se datorează nicio despăgubire.

(4) Cumpărătorul trebuie să documenteze corect daunele identificate. Fotografiile articolului deteriorat și ambalajul, precum și dovada valorii proprietății, fac parte integrantă din cererea de asigurare. Cumpărătorul trebuie să furnizeze fotografii ale coletului deteriorat, ale ambalajului exterior și interior și ale articolului deteriorat, o scurtă descriere a defectului, precum și o chitanță.

§ 13 Informații privind protecția datelor cu caracter personal

(1) „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, intelectuale, economice, culturale sau sociale.

(2) Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, cumpărătorul este de acord în mod explicit cu privire la colectarea, utilizarea, transmiterea, stocarea și protecția datelor sale cu caracter personal, așa cum este descris în acest alineat. Datele cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail) sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea întrebărilor sau realizarea vânzărilor sau în alte scopuri de încredere pentru cumpărător și în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Datele cu caracter personal vor fi tratate în mod confidențial și nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru executarea comenzii sau în alte scopuri de încredere pentru cumpărător și/sau cumpărătorul a fost de acord în scris sau electronic cu o astfel de utilizare sau vânzătorul este obligat legal să facă acest lucru.

(3) Cumpărătorul are dreptul în orice moment din viitor să își retragă consimțământul pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal.

(4) Cumpărătorul are dreptul să primească informații despre datele stocate și, dacă este necesar, să solicite rectificarea sau ștergerea acestora. În cazul în care cumpărătorul solicită acest lucru, vânzătorul îi va raporta, în conformitate cu legislația aplicabilă, dacă și ce detalii personale ale cumpărătorului sunt stocate la vânzător.

(5) La încheierea contractului, Cumpărătorul este de acord cu colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Utilizarea continuă a datelor cu caracter personal este posibilă numai cu acordul explicit al cumpărătorului, care poate fi retras în orice moment din viitor.

§ 14 Dispoziții finale

(1) Termenii generali de față și contractul de vânzare-cumpărare încheiat relevant se vor aplica exclusiv în temeiul legislației bulgare. Excepție face aplicabilitatea dispozițiilor Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. În cazul în care cumpărătorul este consumator, legea bulgară se aplică în măsura în care nu restricționează protecția prevăzută de dispozițiile legale obligatorii prevăzute de statul în care cumpărătorul își are reședința obișnuită.

(2) În cazul în care cumpărătorul este comerciant, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu contractul încheiat sau cu acești Termeni și condiții generale se vor înainta instanțelor de la adresa sediului social al vânzătorului din Sofia. În cazul în care cumpărătorul este consumator, jurisdicția se va stabili în conformitate cu dispozițiile REGULAMENTULUI (UE) NR. 1215/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. În cazul în care părți ale acestor Termeni și condiții generale sunt nevalide parțial sau integral, valabilitatea celorlalte dispoziții nu va fi afectată. În locul dispozițiilor nevalide se vor aplica dispozițiile legale, în măsura în care acestea există.

Copyright © 2024 WMF