PREAMBUL

Prezentele Termene și Condiții Generale de Utilizare conțin informații privind regulile aplicabile utilizării site-ului și a aplicațiilor puse la dispoziția publicului de către societățile din cadrul Grupului SEB, precum și privind regulile aplicabile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Noțiunea de Grup SEB include toate societățile deținute direct sau indirect de către societatea SEB SA, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Lyon sub nr. 300 349 636, având sediul în strada Chemin du Moulin Carron nr. 112, Campus SEB, 69130 Ecully, Franța.

 

În vederea determinării cu exactitate a entităților ce fac parte din Grupul SEB responsabile pentru Site-ul sau pentru Aplicația utilizată de către dumneavoastră, vă sugerăm să consultați Avizul Legal disponibil în cadrul Site-ului / Aplicației.

 

Grupul de societăți SEB deține numeroase branduri, în particular TEFAL (sau T-FAL depinzând de țară), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Pentru mai multe informații privind Grupul SEB și brandurile sale, vă rugăm să consultați site-ul nostru www.groupeseb.com.

 

În completarea acestor Termene și Condiții Generale de Utilizare pot interveni Condiții Speciale specifice diferitelor Site-uri / Aplicații.

GLOSAR

Care este înțelesul termenilor identificați?

Aplicație

Înseamnă, acolo unde este aplicabil, aplicația mobilă, inclusiv aplicațiile încorporate în produsele noastre conectate.

 

Recenzii

Înseamnă recenziile formulate de către dumneavoastră cu privire la produsele noastre, incluzând orice videoclipuri sau fotografii aferente, pe care dumneavoastră le încărcați pe Site / în Aplicație atunci când aceasta funcție va deveni disponibilă și care vor fi vizibile pentru toți utilizatorii.

 

T&C de utilizare

Înseamnă prezentele Termene și Condiții Generale de Utilizare aplicabile utilizării Site-ului / Aplicației.

 

T&C de vânzare

Înseamnă, acolo unde sunt aplicabile, Termenele și Condițiile Generale de Vânzare ale produselor și/sau serviciilor disponibile pe Site / în Aplicații.

 

Comentrariu/i

Înseamnă orice mesaj, text, videoclip, fotografie pe care dumnevoastră le adăugați pe Site / în Aplicație, cu exceptia Recenziilor, vizibile pentru toți utilizatorii.

 

Conținut

Înseamnă orice fișier audio și video, imagini, texte, informații, baze de date, concepte ale Brand-urilor, logo-uri, soluții tehnice și grafice, aspect, structură și orice altă caracteristică, protejate sau nu de un drept de proprietate intelectuală sau de prevederi legale existente sau viitoare, pe care noi le-am încorporat în Site / Aplicație sau/și pe care le punem la dispoziția dumneavoastră pe Site / în Aplicație.

 

Cookie-uri

Înseamnă orice fișier text capabil să vă identifice în calitate de client și să salveze preferințele dumnevoastră personale (de exemplu, opțiunea dumneavoastră în ceea ce privește limba) și informații referitoare la navigația dumneavoastră pe Site-urile / în Aplicațiile noastre (incluzând date privind fluxul de clicuri). Acest termen include cookie-uri și alte mijloace tehnice de tip “trackers” (urmăritori).

 

Date

Înseamnă datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul Site-ului / Aplicației, i.e. informațiile care vă pot identifica în mod direct sau indirect.

 

Marcă/mărci

Înseamnă brandurile comerciale, logo-urile, mărcile și orice alte denumiri deținute de către Grupul de societăți SEB.

 

Noi, al nostru, nouă

Înseamnă Grupul de societăți SEB sau societățile identificate în cadrul Avizului Legal disponibil pe Site / în Aplicație.

 

Serviciul/serviciile

înseamnă, în mod individual sau colectiv, orice serviciu și orice funcționalitate aferentă respectivului serviciu pe care noi o oferim pe Site / prin Aplicație în mod gratuit sau în schimbul unei plăți.

 

Site

înseamnă, acolo unde este aplicabil, prezentul website.

 

Dumneavoastră, al dumneavoastră

Înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce accesează, navighează sau vizitează Site-ul / Aplicația, în scop profesional sau nu.

POSIBILITĂȚILE OFERITE DE CĂTRE SITE/APLICAȚIE

Acceptarea și modificarea T&C de utilizare

Prin accesarea Site-ului / Aplicației, sunteți de acord să fiți ținuți de către aceste T&C de utilizare, precum și de orice alte condiții aferente acestora sau care fac referire la acestea, în vigoare la data accesării.

 

Dacă refuzați oricare dintre obligațiile sau condițiile conținute în T&C de utilizare, vă rugăm să nu utilizați Site-ul / Aplicația. Vom putea modifica, în tot sau în parte, Site-ul / Aplicația, Serviciile și/sau T&C de utilizare în orice moment.

 

Serviciile disponibile pe Site-urile și Aplicațiile noastre sunt destinate persoanelor având vârsta de 16 ani sau peste. Nu vom colecta sau prelucra Datele transmise de către un minor.

Cum puteți utiliza Site-ul / Aplicația?

Vă acordăm un drept neexclusiv, netransferabil, inalienabil de utilizare a Conținutului Site-ului / Aplicației în scopul exclusiv al folosirii Site-ului / Aplicației în conformitate cu T&C de utilizare.

În general, vă asumați obligația de vă conforma cu T&C de utilizare, precum si cu obligațiile legale în vigoare.


În mod particular, sunteți de acord să respectați următoarele reguli:

 • Să utilizați Site-ul / Aplicația cu bună credință și în conformitate cu scopul declarat al acestuia/acesteia;
 • Nu copiați în tot sau în parte, nu reproduceți, nu vindeți, nu faceți disponibil prin licență, nu distribuiți, nu cesionați, nu modificați, nu adaptați, nu traduceți, nu produceți opere derivate, nu decompilați, nu supuneți unor proceduri de inginerie inversă, nu demontați sau nu încercați să extrageți codul sursa al Site-ului / Aplicației;
 • Nu eludați și nu compromiteți sistemul de securitate sau regulile de utilizare ale Conținutului pus la dispoziție, folosit sau aplicat de către Site / Aplicație;
 • Nu utilizați un sistem tip virus, robot, software sau subrutină pentru a interfera sau pentru a încerca să interferați cu operarea Site-ului / Aplicației sau pentru utilizarea Site-ului / Aplicației de către o altă persoană;
 • Nu publicați sau nu introduceți informații inexacte sau înșelătoare atunci când utilizați Site-ul / Aplicația;
 • Nu vă asumați identitatea unei alte persoane;
 • Nu colectați informații de la alți utilizatori pentru a le folosi în scopul transmiteri de oferte comerciale sau echivalent al acestora sau pentru a îi include într-un serviciu de listare.

În ceea ce privește redactarea și publicarea Comentariilor sau/și a Recenziilor, sunteți de acord cu următoarele:

 • Să fiți politicoși și respectuoși cu ceilalți utilizatori în orice moment;
 • Să nu publicați Comentarii și/sau Recenzii care pot afecta drepturile aparținând unor terțe persoane sau drepturile noastre, în special drepturi de proprietate intelectuală;
 • Să nu publicați Comentarii și/sau Recenzii care pot fi considerate a instiga la sau a reprezenta infracțiuni sau contravenții, îndemnuri la violență, insulte, injurii, denigrări, defăimări, mesaje rasiste sau revizioniste, disculpări pentru crime de război, referiri la vânzarea unor produse și/sau servicii ilegale de orice fel, disculpări pentru acte de terorism, apel la crimă sau incitare la suicid, conținut pornografic sau pedofil, atacuri la securitatea sau integritatea unui Stat sau teritoriu, de orice fel, fără ca această listă să fie exhaustivă;
 • Să nu folosiți Site-ul / Aplicația în scopul promovării propriului website/aplicației personale sau pentru transmiterea unor comunicări comerciale nesolicitate („spam”).

Publicarea Comentariilor și/sau a Recenziilor

Puteți adăuga un Comentariu și/sau o Recenzie pe Site / Aplicație.
Vă reamintim faptul că orice Comentarii și/sau Recenzii, precum și informațiile pe care le transmiteți pe Site / Aplicație pot fi vizualizate de către alți utilizatori.
Publicarea Comentariilor și/sau a Recenziilor trebuie să fie conformă termenelor Cartei Moderației aplicabile, la care va trebui să vă raportați.
Orice Comentariu sau Recenzie ce nu va fi conformă T&C de utilizare va fi ștearsă de către moderatorul nostru fără transmiterea în prealabil a unei notificări și fără informarea sau obținerea autorizației din partea autorului.
Nu suntem însă responsabili pentru Comentariile și/sau Recenziile disponibile pe Site / Aplicație și nu acordăm nicio garanție expresă sau implicită în ceea ce privește Comentariile și/sau Recenziile.

CUI APARȚINE CONȚINUTUL PUBLICAT PE SITE / ÎN APLICAȚIE?

Conținut

Drepturile noastre

Conținutul ce constituie Site-ul/Aplicația, precum și drepturile aferente sunt deținute de către Grupul SEB incluzând, dar nefiind limitat la mărci, desene, format, structură, concepte, soluții tehnice și grafice, baze de date, software și coduri sursă, precum și dispunerea și amplasarea acestor elemente ce alcătuiesc Site-ul/Aplicația și Serviciile și care formează baza Site-ului/Aplicației și a Serviciilor sau/și care sunt transmise prin intermediul Site-ului/Aplicației și a Serviciilor și/sau care sunt disponibile prin intermediul Site-ului/Aplicației și a Serviciilor.

Orice reproducere, reprezentare, adaptare, modificare, publicare, transmitere, denaturare, integrare într-un alt site, exploatare comercială și/sau reutilizare totală sau parțială a Site-ului/Aplicației și/sau a Conținutului, prin intermediul oricărui proces și în orice mediu este strict interzisă și poate reprezenta o abatere sancționabilă de către Codul francez de proprietate intelectuală, precum și de orice altă prevedere legală aplicabilă.

 

Comentarii și Recenzii

Drepturile dumneavoastră

Comentariile și Recenziile Dumneavoastră sunt și rămân proprietatea dumneavoastră.

Garantați că dețineți toate drepturile asupra Comentariilor și Recenziilor dvs. și, în special, că acestea nu încalcă drepturile terților.

Vă informăm că Recenziile și Comentariile pe care le transmiteți online vor fi încorporate în baza de date a Site-ului/Aplicației administrate de noi.

 

Drepturile noastre

Ne cesionați în mod neexclusiv următoarele drepturi de autor asupra Comentariilor și Recenziilor dvs.:

 • Dreptul de a reproduce, modifica, adapta, reprezenta și traduce toate sau o parte din Comentarii și Recenzii prin orice mijloc de înregistrare actual sau viitor și în special pe orice server sau hard disk, în orice format și folosind orice proces sau tehnologie cunoscută sau necunoscută la această dată și prin orice mijloc de comunicare, folosind în special Internetul, inclusiv site-uri terțe, intranet, format imprimat sau suporturi tipărite;
 • Dreptul de a cesiona, în schimbul unei plăți sau în mod gratuit, drepturile acordate în baza cesiunii mai sus menționate, oricărei terțe părți la alegerea noastră, pentru operațiunile menționate mai sus.

Aceste drepturi ne sunt acordate pentru orice scopuri comerciale și necomerciale, pe întreaga durată de valabilitate a drepturilor de autor aplicabile, la această dată și în viitor, la nivel mondial.

De exemplu, Comentariile și Recenziile formulate pe Site-urile / Aplicațiile noastre pot fi reproduse cu pseudonimul dvs. pe site-uri terțe, pentru a promova produsele noastre.

RĂSPUNDERE

Cine este răspunzător pentru link-uri către alte site-uri?

Site-ul / Aplicația poate acorda acces altor site-uri web și/sau aplicații prin intermediul hyperlink-urilor. Nu gestionăm aceste site-uri și aplicații și nu putem controla conținutul acestora.

Prin urmare, nu putem fi ținuți răspunzători în niciun caz pentru:

 • Conținutul și serviciile furnizate pe aceste aplicații și/sau site-uri ale unor terțe părți; sau
 • Orice colectare și transmitere de date, instalarea cookie-urilor sau orice alt proces derulat în aceleași scopuri, realizat de aceste site-uri și aplicații sau
 • Probleme de securitate sau integritate cu privire la date, hardware și software, pe care le-ați putea întâmpina și orice consecință sau pierdere care ar putea rezulta din utilizarea acestor aplicații și/sau site-uri terțe.

Utilizarea de către dvs. a acestor aplicații și/sau site-uri terțe poate fi supusă unor termene și condiții suplimentare pe care nu le controlăm. Utilizarea site-urilor și/sau a aplicațiilor terțe se realizează așadar pe propriul dvs. risc.

Cine este răspunzător pentru accesarea Site-ului / Aplicației?

Nu putem garanta că Site-ul / Aplicația este lipsit/ă de anomalii, erori sau dificultăți tehnice sau că acestea pot fi corectate și nici că Site-ul / Aplicația va funcționa fără întrerupere sau fără defecțiuni sau că este compatibil/ă cu toate tipurile de hardware. Prin urmare, pentru a verifica dacă Aplicația este compatibilă cu dispozitivul dvs. mobil, vă recomandăm să verificați lista de compatibilitate disponibilă în fișa cu informații despre produs de pe Site.

Site-ul / Aplicația operează pe Internet și în rețelele mobile care sunt în afara controlului nostru. Nu suntem răspunzători pentru lipsa de disponibilitate a Site-ului / Aplicației sau pentru orice dificultate sau incapacitate de a descărca sau de a accesa Conținutul și Serviciile.

Serviciul poate fi inaccesibil în perioadele de întreținere, actualizări sau modificări. În toate cazurile, nu putem fi trași la răspundere pentru întreruperea accesului la Serviciu ca urmare a unei operațiuni de întreținere, actualizare sau modificare a întregului sau a unei părți a Serviciului.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, înceta, suspenda sau întrerupe în orice moment, din orice motiv și astfel cum vom considera de cuviință, accesul la întregul Site / Aplicație sau la o parte a Site-ului / Aplicației, inclusiv la Conținut și Servicii, fără notificare prealabilă, în conformitate cu dispozițiile legale. Nu putem fi trași la răspundere în niciun caz dacă Site-ul / Aplicația nu este disponibilă. Mai mult decât atât, ne rezervăm dreptul de a întrerupe temporar sau definitiv accesul la Site / Aplicație, în special în cazul în care activitatea legată de Site / Aplicație încetează sau în cazul unei proceduri colective de insolvență.

În cazul în care suntem ținuți răspunzători pentru un prejudiciu care nu este stipulat în T&C de utilizare, răspunderea noastră se va limita exclusiv la prejudiciile certe, reale și directe.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protejarea datelor dvs. este importantă pentru noi. Prin urmare, vă invităm să citiți cu atenție următoarele reguli și să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor dacă aveți întrebări la: privacy@groupeseb.com.


Modul în care sunt preleucrate Datele dvs. poate varia, în funcție de faptul dacă acestea sunt colectate prin intermediul unui Site sau al unei Aplicații. Pentru a afla operatorul de date responsabil pentru Site-ul / Aplicația pe care o utilizați, vă rugăm să consultați Avizul Legal.

Ce date colectăm?

Depinzând de Site-ul / Aplicația utilizată, colectăm diferite tipuri de Date referitoare la următoarele elemente:

WEBSITE-URI

Date de identificare

(ex.: nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon)

Informații privind aspectele domestice

(ex. numărul de persoane acasă, numărul de copii, stare civilă)

Date de logare, cookie-uri, date tehnice

Date anonimizate

APLICAȚII

Aplicații aferente activităților de gătit (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep & Cook, Smart & Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam’up)

Date de identificare

(ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon)

Informații privind aspectele domestice

(ex. numărul de persoane acasă, numărul de copii, stare civilă)

Informații privind preferințele culinare

Date de logare, cookie-uri, date tehnice

Date anonimizate

Aplicații aferente produselor de uz casnic (My Smart Force, Pure Air)) 

Date de identificare

(ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon)

Informații privind aspectele domestice

(ex. numărul de persoane acasă, numărul de copii, stare civilă, animale de companie)

Date de logare, cookie-uri, date tehnice

Date anonimizate

Date privind geolocația

(exclusiv pentru aplicația Pure Air)

Aplicații aferente îngrijirii personale (Body Partner) 

Date de identificare

(ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon)

Informații privind aspectele domestice

(ex. numărul de persoane acasă, numărul de copii, stare civilă)

Date de logare, cookie-uri, date tehnice

Date privind starea de sănătate

(ex. înălțime, greutate, dimensiuni corporale)

Date anonimizate

Sunt aceste Date obligatorii?

Puteți utiliza Site-ul / Aplicația fără să vă identificați sau să ne trimiteți orice fel de Date. Cu toate acestea, unele Servicii sau funcții sunt accesibile numai utilizatorilor care au un cont. Mai mult, unele dintre aceste Date sunt obligatorii pentru a îndeplini cerințele legale sau contractuale. Vom prelucra întotdeauna Datele dvs. în conformitate cu legislația în vigoare.

Temeiul prelucrării

Consimțământul dvs. liber exprimat în vederea prelucrării Datelor

Prelucrarea Datelor dvs. este necesară pentru executarea obligațiilor noastre contractuale

Legea ne impune colectarea acestor Date

Prelucrăm Datele dvs. pe baza intereselor legitime urmărite în vederea îmbunătățirii continue a Serviciilor noastre

Datele obligatorii sunt marcate ca atare atunci când sunt colectate; alte Date sunt opționale.

 

Dacă nu veți completa Datele obligatorii, nu va fi posibil:

 • să accesați toate sau o parte din Serviciile Site-ului / Aplicației;
 • să primiți produsele sau Serviciile pe care le oferim.

Mai mult, atunci când vă conectați la Site / Aplicație printr-o soluție a unei terțe părți, în special printr-o rețea socială, ne autorizați, în conformitate cu T&C de utilizare, să colectăm și să prelucrăm Datele pentru care ați autorizat partajarea publică prin intermediul parametrilor acestei soluții a unei terțe părți. Prin urmare, putem utiliza aceste Date pentru a completa informațiile pe care le colectăm direct de la dvs.

De ce colectăm Datele dvs.?

Date colectate

Scop 

Temei al prelucrării 

Pentru a vă crea contul de utilizator și datele de conectare, dacă aveți deja un cont pe un alt Site / Aplicație aparținând brandului sau unui alt brand al Grupului SEB.
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea din contul unic.

Pentru a utiliza informații despre obiceiurile, practicile și comportamentul dvs. pentru a vă trimite informații și oferte personalizate, respectând alegerile dvs. în această privință.

Pentru a vă oferi informații sau a vă furniza un serviciu adecvat locației dvs.

Pentru a răspunde căutărilor și solicitărilor dvs. de informații privind produsele și serviciile pe care le furnizăm, inclusiv prin folosirea instrumentului de chat online.

Pentru a gestiona toate comenzile plasate pe Site-urile / Aplicațiile noastre și în special pentru a trimite și a urmări produsele comandate, a imprima facturi și a procesa orice reclamații.

Pentru a vă oferi pe Site / Aplicație conținut și oferte personalizate de care sunteți în mod probabil interesat, pe baza Cookie-urilor instalate. Puteți să vă gestionați oricând aceste Cookie-uri, făcând clic pe link-ul de pe fiecare pagină a Site-ului / din meniul Aplicației.

Să puteți participa voluntar la chestionare, sondaje sau teste referitoare la produsele și serviciile noastre.

Să puteți participa voluntar în cadrul jocurilor sau a chestionarelor interactive sau să recepționați rambursări sau sponsorizări oferite pe Site / Aplicație.

Pentru a înțelege funcțiile puse la dispoziție pe Site-urile / Aplicațiile noastre și pentru a îmbunătăți funcționarea lor prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea despre fișierele Cookie.

Pentru a realiza studii de piață și pentru a analiza tendințele în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre. Datele pe care le colectăm nu sunt într-un format care ne va permite să vă identificăm personal. Aceste informații vor fi procesate în format agregat, ceea ce înseamnă că nu putem identifica personal utilizatorii și pot fi combinate cu alte date agregate legate de alți utilizatori și cu date colectate de alte entități din cadrul Grupului nostru.

Pentru a gestiona abonamentul dvs. printr-o listă de corespondență electronică (buletin informativ).

Pentru a vă permite să partajați informații din Site-urile / Aplicațiile noastre prin e-mail sau pe rețelele sociale. Pentru mai multe informații despre funcțiile de partajare pe rețelele sociale, consultați secțiunea despre fișierele Cookie.

Pentru a vă permite să postați Comentarii sau Recenzii pe Site-urile / Aplicațiile noastre.

Ce este contul unic?

Vă oferim o experiență unică, simplificată.

 

Prin urmare, atunci când creați un cont de utilizator pe un Site sau o Aplicație aparținând unuia dintre brandurile Grupului SEB, puteți utiliza același cont pentru a vă conecta la un alt Site sau la o altă Aplicație a aceluiași brand sau a altui brand al Grupului SEB.

 

În mod similar, atunci când creați un cont pe un Site sau o Aplicație a Grupului SEB pentru prima dată, putem să colectăm Datele pe care ni le-ați trimis înainte de a vă crea contul, astfel încât să îl putem completa. De exemplu, este posibil să ne fi furnizat Date când ați sunat la Serviciul pentru Consumatori sau să ne fi trimis Date atunci când ați participat la o campanie de vânzări sau când v-ați înscris la un buletin informativ de la unul dintre brandurile Grupului SEB.

 

Aceste operațiuni vă ușurează înregistrarea, deoarece nu trebuie să reintroduceți informațiile pe care ni le-ați furnizat deja.

 

Acest cont unic poate fi folosit pentru a gestiona Datele dvs., pentru a ne indica alegerile și preferințele dvs. de marketing etc. într-un singur punct, pe pagina dvs. de client, pentru toate brandurile pentru care sunteți recunoscut ca utilizator.

Cine are acces la Datele mele?

Partajăm datele dvs. numai când este strict necesar și numai pentru următoarele părți terțe:

 • companiile noastre partenere, numai dacă v-ați exprimat acordul în acest sens;
 • furnizorii noștri, pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus sau pentru a îndeplini o sarcină în numele nostru (inclusiv asistență pentru vânzări, publicitate, cercetare de piață sau servicii pentru clienți și gestionarea contului, furnizarea de produse sau servicii acum sau în viitor sau pentru alocarea premiilor, concursuri sau promoții);
 • furnizorului nostru de servicii pentru gestionarea Recenziilor. Furnizorii noștri de servicii vor avea acces la Datele pe care le comunicați la transmiterea unei Recenzii.
 • către cumpărătorul societății noastre în cazul unei preluării;
 • unei terțe părți, atunci când aceasta este prevăzută sau autorizată de lege sau de o dispoziție legislativă valabilă, o hotărâre judecătorească sau o reglementare sau dacă o astfel de divulgare este necesară în cadrul unei investigații sau proceduri, pe teritoriul național sau într-o altă țară.

În sfârșit, în conformitate cu dispozițiile legale (în special articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul european privind protecția datelor și considerentul 48 din același Regulament), putem dezvălui Datele dvs. companiilor din Grupul SEB în scopuri administrative interne.

 

Dacă un transfer, așa cum este descris mai sus, are loc într-o țară din afara Uniunii Europene, vom pune în aplicare măsuri de protecție a datelor dvs., corespunzătoare legislației în vigoare. În mod similar, dacă vă aflați în afara UE, Datele dvs. vor fi transferate în cadrul UE, unde acestea vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale din Regulamentul european privind protecția datelor.

Cât timp îmi păstrați Datele?

Păstrăm Datele dvs. pe întreaga durată a raportului comercial și atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile stabilite în aceste T&C de utilizare. Dincolo de această perioadă, vom păstra Datele dvs. exclusiv pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale sau reglementare sau pentru a putea stabili dovada unui drept sau a unui contract.

Drepturile privind Datele mele

Care sunt drepturile mele?

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă garantăm următoarele drepturi:

Drept de acces

Ne puteți solicita să accesați în tot sau în parte Datele dvs.

Drept la rectificare

Ne puteți solicita să rectificăm în tot sau în parte Datele dvs. ce pot fi inexate sau neactualizate.

Drept la ștergerea datelor

Ne puteți solicita să ștergem toate sau o parte din Datele dvs., în special dacă Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea Datelor.

Dreptul la opoziție

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării Datelor dvs. în scopul intereselor legitime pe care le urmărim. Cu toate acestea, atragem atenția asupra faptului că, indiferent de solicitarea dvs., este posibil să continuăm prelucrarea datelor dvs. dacă există motive legitime sau constrângătoare care justifică prelucrarea datelor dvs. sau pentru a stabili, exercita sau apăra drepturi legale.

Drept la restricționare

Puteți solicita ca datele dvs. să fie prelucrate într-un mod restricționat (fără prelucrare, numai stocare) în următoarele cazuri:

 1. pentru perioada necesară verificării exactității Datelor dvs. în urma unei contestări de către dvs. a corectitudinii datelor dvs.;
 2. dacă considerați că prelucrarea este ilegală și că doriți să solicitați o utilizare restricționată a datelor, în loc să le ștergeți;
 3. dacă nu mai trebuie să prelucrăm Datele dvs., dar aveți nevoie de aceste Date pentru a vă înregistra, a vă exercita sau a vă apăra drepturile;
 4. dacă vă opuneți prelucrării Datelor dvs. și doriți să le restricționați utilizarea în timp ce sunt efectuate verificări pentru a stabili dacă motivele legitime pe care le oferim justifică continuarea prelucrării Datelor.

Drept la portabilitate

Puteți solicita ca datele dvs. să fie exportate către o terță parte atunci când v-ați dat acordul pentru colectarea Datelor dvs. sau când Datele dvs. au fost colectate în vederea executării unui contract.

Drept la retragerea consimțământului

În cazul prelucrării realizate în baza consimțământului dvs. (check) vă veți putea retrage consimțământul în orice moment.

Drept la controlul datelor în caz de deces

Aveti dreptul să ne transmiteți instrucțiuni cu privire la ce putem face cu Datele dvs. după decesul dvs.

Cum îmi pot exercita drepturile?

 

Puteți să vă exercitați drepturile făcând clic pe linkul privind gestionarea datelor de pe pagina dvs. de client, accesând direct pagina “Contactați-ne” sau contactând departamentul de asistență pentru clienți la numărul de telefon furnizat pe Site / Aplicație.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor.

Preferințele dvs. de marketing

În conformitate cu preferințele dvs., puteți primi oferte promoționale și comerciale care ar putea să vă intereseze în funcție de profilul dvs., despre produsele și serviciile oferite pe Site-urile și Aplicațiile uneia sau mai multor branduri ale Grupului SEB, prin poștă, e-mail, SMS și notificări de tip push și de la partenerii noștri, după caz.

 

Puteți opta să nu primiți astfel de mesaje de marketing în orice moment, prin linkul de dezabonare din mesaj sau prin intermediul funcțiilor de pe smartphone sau tabletă pentru notificări de tip push sau prin conectarea la pagina dvs. de client.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acordăm atenție securității și confidențialității datelor referitoare la dumneavoastră pe care le colectăm și le deținem.Întreprindem toate acțiunile rezonabile în vederea protejării tuturor informațiilor referitoare la dumneavoastră împotriva utilizării incorecte, influențării și pierderii, precum și a accesului neautorizat, modificării sau divulgării.În baza noastră de date nu sunt înregistrate date referitoare la coordonatele dumneavoastră bancare sau la cardul dumneavoastră de credit.Toate coordonatele dumneavoastră bancare sau informațiile privind cardul de credit sunt procesate de către furnizorul nostru extern de servicii financiare și toate transmisiile sau transferurile acestor date financiare se vor efectua exclusiv cu protecție SSL.

COOKIE-URI

Gestionarea Cookie-urilor

În timpul utilizării Site-ului / Aplicației, Cookie-urile pot fi instalate pe dispozitivul dvs., în special pe computer, pe tabletă sau pe telefonul smartphone.
Utilizarea Cookie-urilor este condiționată de consimțământul dvs. expres, prealabil și specific, dat înainte de a fi instalate pe dispozitiv. Obținem acordul dvs. prin intermediul unui banner care conține informații clare și explicite cu privire la scopurile pentru care vor fi utilizate Cookie-urile și informații cu privire la modul în care puteți obiecta la utilizarea Cookie-urilor.
Prin acordarea consimțământului dvs., sunteți de acord să utilizați Modulele cookie în conformitate cu prezenta politică. Dacă nu sunteți de acord să utilizați Modulele cookie, le puteți dezactiva urmând instrucțiunile de mai jos de pe pagina »Cum pot dezactiva Modulele cookie opționale«.

Ce este un Cookie?

Fișierele cookie sunt fișiere text capabile să vă identifice în calitate de client și să salveze preferințele dvs. personale (de exemplu, opțiunile dvs. de limbă) și informațiile tehnice (inclusiv datele privind fluxul de clicuri).

 

De asemenea, putem utiliza etichete web, cunoscute și sub denumirea de “etichete pixel” sau “Clear GIF” sau tehnologii similare utilizate pentru a verifica modul în care utilizați Site-ul / Aplicația noastră și pentru a vedea ce pagini ale Site-ului / Aplicației ați vizitat.

 

De asemenea, în Aplicațiile noastre integrăm „Kituri de dezvoltare software” (“Software Development Kits” – “SDK-uri”) pentru a efectua funcții similare modulelor cookie și semnalizatoarelor web.De exemplu, SDK-urile colectează informații tehnice și de utilizare, precum identificatori de dispozitive mobile, și interacțiunile dumneavoastră cu Aplicațiile noastre. 

Care este scopul modulelor cookie?

Este posibil să utilizăm Module cookie pentru a ne ajuta la recunoașterea browserului sau a dispozitivului dumneavoastră, la memorarea preferințelor, oferirea anumitor caracteristici și colectarea informațiilor referitoare la interacțiunile cu noi, conținutul nostru și comunicările noastre.Spre exemplu, atunci când comunicăm cu dumneavoastră via HTML email, semnalizatoarele web ne informează cu privire la activitatea dumneavoastră, inclusiv dacă ați primit și deschis emailul nostru, dacă ați făcut clic pe un link sau dacă ați interacționat în alt mod cu conținutul nostru, iar aceste informații pot fi combinate cu altele colectate anterior.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim diferite tipuri de Cookie-uri pe Site / Aplicație:

Modulele cookie care nu fac obiectul consimțământului

Modulele cookie »necesare« vă permit să accesați funcțiile esențiale ale Site-ului / Aplicației. Acestea sunt utile pentru furnizarea, dezvoltarea, menținerea, protejarea și îmbunătățirea Site-urilor / Aplicațiilor noastre (spre exemplu, pentru a reține conținutul coșului dvs. de cumpărături). Modulele cookie de „personalizare” nu sunt necesare, dar facilitează utilizarea Site-ului / Aplicației și face experiența dvs., în calitate de utilizator, mai agreabilă (de exemplu, reținând limba selectată). Le puteți șterge folosind parametrii browserului dvs., dar fără aceste Module cookie nu veți putea utiliza corect Site-ul / Aplicația.

Module cookie care necesită acordarea consimțământului

Modulele cookie de »personalizare a conținutului« permit personalizarea modului în care sunt afișate produsele și serviciile în funcție de utilizarea Site-ului / Aplicației.

 

Modulele cookie de »măsurare a audienței« ne permit să analizăm traficul, funcționalitatea conținutului nostru promoțional, tendințele, utilizările pentru a identifica orice defecțiuni ale Site-ului / Aplicației și pentru a înțelege utilizările Site-urilor / Aplicațiilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă îmbunătățim experiența, precum și designul și conținutul Site-ului / Aplicației, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dvs. În acest scop utilizăm Google Analytics. Puteți afla informații cu privire la modul în care Google utilizează informațiile colectate prin intermediul Site-ului la acest link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.

 

Modulele cookie »publicitare« ne permit nouă și filialelor noastre, partenerilor noștri sau furnizorilor noștri terți, precum rețelele sociale (spre exemplu, Facebook) să ofere, să comercializeze și să promoveze produse și servicii. Acestea sunt folosite pentru a vă trimite publicitatea adecvată intereselor dvs., astfel cum este prezentat pe Site-ul nostru / în Aplicația noastră sau când navigați pe Internet, inclusiv pe rețelele sociale. De asemenea, Modulele cookie pot facilita, gestiona și măsura performanțele reclamelor afișate sau difuzate de către noi sau cu ajutorul nostru. Acestea permit, de asemenea, limitarea publicității sau selectarea publicului, în special pe rețelele sociale. În unele cazuri, datele obținute cu ajutorul Modulelor cookie sunt apoi combinate cu datele cu caracter personal (inclusiv adresa dvs. de email) pe care ni le-ați furnizat la crearea unui cont sau la participarea în cadrul unei operațiuni comerciale, dacă ați acceptat să primiți oferte comerciale și informații personalizate. Modulele cookie publicitare pot fi utilizate de către partenerii noștri sau de către furnizorii noștri terți. Dacă refuzați Modulele cookie publicitare, numai publicitatea aleatorie va fi afișată în continuare pe Site-ul / Aplicația noastră sau pe Internet.

 

Modulele cookie pentru »rețele sociale« sunt utilizate pentru a vă permite să vă spuneți părerea cu privire la Site / Aplicație pe rețelele sociale sau să partajați conținutul (de exemplu, prin intermediul butoanelor „Partajare” sau „Îmi place” ale aplicației. Prin urmare, editorii de rețele sociale stochează Modulele cookie pe dispozitivul dvs., pentru a obține și primi informații despre utilizarea de către dvs. a acestor servicii de partajare.

 

Cum pot dezactiva Cookie-urile opționale?
Prima dată când vizitați Site-ul / Aplicația, un banner vă informează despre prezența acestor Modulele cookie și veți fi invitat să vă precizați preferințele.

 

De asemenea, puteți gestiona instalarea fiecăruia dintre aceste module Cookie în orice moment, făcând clic pe link-ul de pe fiecare pagină a Site-ului / din meniul Aplicației.

 

Puteți refuza instalarea modulelor cookie terță parte opționale folosind setările browserului, puteți chiar împiedica instalarea modulelor cookie terță parte opționale în mod implicit.Cu toate acestea, nu garantăm eficiența acestei setări.Pentru a vă asigura controlul complet asupra gestionării modulelor cookie implementate în Site-ul nostru / Aplicația noastră, vă recomandăm să folosiți un manager de module cookie. 

LEGEA APLICABILĂ – INSTANȚA COMPETENTĂ

1/ Dacă locuiți în afara Statelor Unite: Aceste T&C de utilizare se supun legii aplicabile de la locul dvs. de reședință. Toate litigiile vor fi înaintate instanțelor competente, dacă nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă.

 

2/ Dacă locuiți în Statele Unite: Termenii și condițiile de utilizare prezente și orice litigii care pot surveni de orice natură între noi vor fi guvernate de legislația Statului New Jersey, în afara principiilor privind conflictele de legi.

 

a) Arbitraj obligatoriu. Părțile acestor T&C de utilizare sunt de acord că arbitrajul final și obligatoriu pe bază individuală va constitui forum exclusiv și singurul remediu pentru oricare și toate disputele și revendicările care nu pot fi soluționate în mod informal și care se referă în vreun fel la sau apar din achizițiile efectuate de către dvs., serviciul nostru, Site / Aplicație sau aceste T&C de utilizare. Fără a aduce atingere celor de mai sus, orice litigiu sau revendicare privind brevetele, drepturile de autor, mărcile, secretul comercial, dreptul la intimitate sau publicitate nu se soluționează prin arbitraj ci, în schimb, părțile convin că un astfel de litigiu va fi soluționat exclusiv în instanța de stat sau federală din Essex County, New Jersey, iar părțile acceptă competența exclusivă și locul de desfășurare al procesului în aceste instanțe. Părțile recunosc și sunt de acord că Actul federal de arbitraj și legea federală de arbitraj se aplică arbitrajului prevăzut în aceste T&C de utilizare (în defavoarea oricăror altor dispoziții privind alegerea legii aplicabile).
Arbitrajul prevăzut în aceste T&C de utilizare va fi realizat de Asociația Americană de Arbitraj (“AAA”). Pentru pretenții mai mici sau egale cu 75.000 USD (cu excepția onorariilor avocatului, a costurilor și a presupuselor daune punitive sau penalizări), se vor aplica Regulile de arbitraj privind consumatorii ale AAA; pentru pretenții de peste 75.000 USD, se vor aplica Regulile de Arbitraj Comercial ale AAA. Regulile AAA sunt disponibile la adresa https://www.adr.org.

 

Orice Aviz de Arbitraj trebuie să ne fie trimis la următoarea adresă:
Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton

 

b) Renunțare la acțiune colectivă: ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ARBITRAJUL SE VA DESFĂȘURA EXCLUSIV PE BAZĂ INDIVIDUALĂ FĂRĂ DREPTUL DE A SUPUNE ARBITRAJULUI ACȚIUNI COLECTIVE SAU ACȚIUNI CE PRESUPUN PRETENȚII FORMULATE ÎN CALITATE DE PRETINS REPREZENTANT AL ALTORA.
Litigiile nu pot fi reunite sau consolidate decât dacă se convine astfel în scris de către toate părțile. Nicio decizie arbitrală sau hotărâre nu va avea vreun efect exclusiv asupra problemelor sau revendicărilor din orice litigiu cu cineva care nu este parte la procedura de arbitraj.
În cazul în care această RENUNȚARE LA ACȚIUNE COLECTIVĂ este considerată ca fiind inaplicabilă, atunci orice acțiune colectivă putativă poate fi formulată numai în fața instanței competente fără jurați și nu în arbitraj.

 

c) Renunțarea la Drepturi, inclusiv la Procesul cu Jurați. Prin acceptarea arbitrajului, părțile înțeleg și sunt de acord că renunță la drepturile lor de a menține alte procese de soluționare disponibile, cum ar fi o acțiune în instanță sau o procedură administrativă, pentru a-și soluționa disputele. Regulile arbitrajului sunt diferite. Nu există niciun judecător sau jurați, iar revizuirea deciziei unui arbitru este foarte limitată. SUNTEM AMÂNDOI DE ACORD CA, DACĂ O ACȚIUNE VA FI SOLUȚIONATĂ ÎN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, AMBELE PĂRȚI RENUNȚĂ LA ORICE DREPT PENTRU UN PROCES CU JURAȚI CE IMPLICĂ ORICE PRETENȚII SAU LITIGII.